Network Master

Çhome-graphicfarë është ky master? Network master është një sistem pjesëmarrje në kurset lartësisht të specializuar për parukierë e pronarë të salloneve të parukierisë.Këto lloj masterash lejojnë të gjithë studentët që kanë mbaruar shkollën e parukierisë, të marrin një fitim përfundimtar në zhvillimin e njohurive të tyre.

Si zhvillohet? Ky master zhvillohet për 6 ditë sipas marrëveshjes së pjesëmarrësve,përshembull : 3 të shtuna+ 3 të diela rresht ose 6 ditë të pa shkëputura.

Si mundësohet fitimi? Ashtu sikurse në të gjithë network-marketing, në vazhdimësi të masterave të tjerë,çdo pjesëmarrës mund të shoqërojë një ose më shumë nxënës.Për çdo nxënës të regjistruar në pjesëmarrjen e masterit,shoqëruesit do t’i shpërblehet një ”Royalty” me vlere 100 €.
Përshembull.Nëse mbetem i/e kënaqur nga masteri në të cilin mora pjesë dhe nëse bind kolegë të tjerë të frekuentojnë këtë master,ta zëmë 5 kolegë,atëherë unë fitoj (pa lodhje) 500 € ; kjo do të thotë se masteri që sapo përfundova nuk më ka kushtuar ASGJE sepse jam rikthyer tek shpenzimet e mia.

Si mund të vërtetoj që kam marrë pjesë në master? Secili nxënës në fund të masterit do të paiset me diplomë ”Italian Style”.

Vini Re.Datat e masterit do të caktohen në mënyrë të atillë që të gjithe pjesëmarrësit te njoftohen në kohë.