Masteri i Prerjes

master prerjeGjatë ndjekjes së masterit të prerjes zhvillohen:

  • Teknika të përshpejtuara të prerjeve bazë (forma e plotë, forma e shkallëzuar , forma me gradim dhe shtresat unifrome)
  • Teknika dhe përdorimi i gërshërëve të rrallimit (disa forma)
  • Prerje dhe teknika në flokë të shkurtër (përfshirë modele për meshkuj)
  • Teknika dhe përdorimi i makinës për prerje (tondeuse)
  • Teknika dhe efekte speciale me gërshërë, me brisk tek, format e plota, format e shkallëzuara dhe me shtresa)
  • Teknikat e prerjeve me fije tek majat dhe lehtësimi i masës
  • Leximi i imazhit dhe përcaktimi i ”prerjeve në modë”
  • Teknika të ndryshme të sfilaturës dhe përcaktimi i balukeve drejtë dhe në anë.
  • Kombinime stilistike të lidhura me prerjet në modë

Si mund të vërtetoj që kam marrë pjesë në master? Seicili nxënës në fund të masterit të prerjeve do të pajiset me diplomë ”Expert Stylist”.

Vini Re.
Të gjitha mjetet e punës personale si: gërshërë, brisku, tondeuse, sprucatori, krëhërat, furçet, kapset, phoni etj janë në ngarkim të pjesëmarrësit në master.