Masteri Kolori 2
Programi i ”masterit të lyerjes” është një program i plotësuar në të gjitha master kolori 2
Metoda e mësimdhënies është ”modulare internacionale” në mënyrë që të mund të mësoni teknikat edhe më të vështira të cilat tashmë janë bërë më të kuptueshme dhe më praktike.

 

 MOS E LER TE HUMB KY RAST!!

PAS ”MASTERIT TE BOJES”, KOLOMETRIA PER TY NUK DO TE KETE ME SEKRETE

Vini Re. Të gjitha produktet që konsumohen gjatë zhvillimit të kursit si: bojra, dekolorant, oksigjen, letra alumini, letra termike, tasa, furçe dhe çdo gje tjetër e nevojshme gjatë ushtrimeve praktike janë në ngarkim të C.E.M.
Të gjitha mjetet personale si peshqirë,gërshërë, krëhër,furçe, sprucator, etj janë në ngarkim të pjesëmarrësit.