Master Truk Korrektiv Permanent

Ky  masteri që zgjat 5 ditë,ka si qellim te realizoje  korrektimin e difekteve specifike ne
pamjen e pergjithshme vizuale  te fytyres  .Ne te perfshihet korrektimi I vetulles dhe I
buzes   .Masteri parashikon një pjesë teorike dhe një praktike.Programi ështe i ideuar  në mënyrë që të mundësohet kuptimi I drejte I  korrektimit  që do të zhvillohet .

Programi

  • Korrektimi klasik I vetulles
  • Kombinimimi I koloreve
  • Korrektimi 3D I vetulles
  • Korektimi I buzes